Závod pro dobrou věc

Žádost o podporu

JAK O POMOC POŽÁDAT?

Pokud máte nárok na podporu od Spolku CHKS (zjistíte ZDE), níže jsou uvedeny způsoby, jak lze o tuto podporu požádat. Před podáním samotné žádosti si přečtěte Zásady pro poskytování podpory a Informace o zpracování osobních údajů a Svolení k pořízení a použití podobizny nebo audio/video záznamu dítěte.

1. Pomocí webového formuláře.
Online zaslané žádosti usnadní a urychlí jejich zpracování. Pokud máte možnost, volte tuto variantu podání žádosti. 

2. Pomocí tištěného formuláře (vyplněný formulář ČITELNÝM HŮLKOVÝM PÍSMEM s doložením Vaší sociální situace zašlete na adresu Spolku CHKS, kterou najdete ve spodní části webových stránek).

 

Vyplněnou žádost o podporu zasílejte spolu s požadovanými dokumenty skrze webový formulář na našich stránkách (upřednostněte, pokud je to možné) nebo poštou na adresu Spolku CHKS (pokud nemáte možnost online odeslání). Žádosti se zpracovávají průběžně a budou předloženy Radě Spolku CHKS pro následující zasedání. Žádosti lze zasílat průběžně během celého roku.

Pokud nebude žádost kompletní, dostanete vyrozumění s požadavkem na doplnění. Při správně zaslané žádosti budete informováni o výsledku hlasování Rady Spolku CHKS po jejím zasedání. Rada Spolku CHKS bude zasedat a žádosti vyhodnocovat průběžně během roku.

Příspěvek Vám může být přidělen jednou za rok.